student
   

Systemy przetwarzania danych

ostatnia aktualizacja: 2003.03.12
Obecności i oceny
StudentObecnośćOcenyPunkty
Adach Arkadiusz+++++++++49
Brewka Rafał 2+++++++++17
Dębski Grzegorz 2+-++++++3
Frankowski Łukasz 2+------+-0
Gralak Karol++-++++++19
Jaros Robert 2++++++--0
Kardas Jakub++++++++-19
Ludwiczak Katarzyna++++++++-44
Piliszek Mariusz 2++-+-++++49
Sendal Aleksandra++++++++-44
Sordyl Rafał 2+++-+++++17
Łopatka Arkadiusz 2+-++++++-3

Terminarz
Zajęcia Opis
2-4 HTML, PHP, MySQL
do 5 Weryfikacja i zatwierdzanie projektów patrz wymagania
6-7 CSS, szkielet aplikacji, MyAdmin
8-10 Uniwersalny formularz bazodanowy
11-14 Oddawanie programu patrz wymagania

Ocena za aktywność
Na każdych zajęciach od 3 do 10 istnieje możliwość zdobycia 10 pkt. Warunki zdobycia punków podawane będą każdorozowo na początku zajęć.
Za zdobyte punky przysługują następujace oceny:
3 - 35-41
3,5 - 42-48
4 - 49-55
4,5 - 56-62
5 - 63-70


Projekt
Projekt powinien zawierać:
  • Tytuł temat - czego dotyczy
  • Krótki opis - rozwinięcie tematu, zakres
  • Schemat tabel - tabele, relacje, pola, typy, klucze
  • Schemat apliakacji - okna i ścieżki, którymi 'przechadza' się użytkownik
  • Uprawnienia użytkowników

Program
Do zaliczenia niezbędne jest stworzenie internetowej aplikacji bazodanowej, poprawnie obługujacą min 3 połączone relacjami tabele.
4 Dodatkowa funkcjonalność w postacji np. logowania i kontroli uprawnień. Zaimplementowany w całości projekt.
5 W pełni funkcjonalna bazodanowa aplikacja osadzona w internecie

Materiały
PHP 3Leaon Atkinson Helion 2000
MySQLPaul DuBois Mikom Warszawa 2000

Zaliczenie przedmiotu
Do zaliczenia niezbędne jest osiągniecie przejście poziomu czeladnika w MySQL Test.
Podstawą zaliczenia są 2 oceny cząstkowe za aplikację i za aktywność. Oceny te są równoważne. Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych.
Dodatko prowadzący zastrzega sobie prawo podniesienia oceny końcowej studentom aktywnym w czasie zajęć!


 

Konsultacje  

Ważne info:
Koło algorytmiczne
spotkania w PON o 12.00h sala sanów

Ważne info:
Zawody algorytmiczne
już 28 października 2005 - jedź z nami!

Chcę otrzymywać newsy:
Podaj swój mail:

 

 


student site & engine by DONE

 

wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
 

 

DONE