student
   

Podstawy programowania

ostatnia aktualizacja: 2002.05.08

Ciekawostka!
Oto jak do Waszego zadania podeszła grupa "Accesowców": Małgorzata Szosland & Jan Murlewski
pobierz program

Wyniki Program I
Poprawka Program I
Wyniki Program II
Poprawka Program II
Obecności i oceny
StudentObecnośćOcenyPunkty
Cymerman Mariusz+++++++4 5 5 5 
Kochanowski Bartłomiej+++++++4 5 5 5 
Lis Paweł-++++++3 2 4 
Przygoda Michał+++++++3 2 4 
Radziszewski Tomasz+++++++2 4 2 brak 4 
Rzepkowski Andzrzej+++++++2 4 2 brak 4 
Rzetelski Tomasz++++-++3,5 3 5 4,5 
Szczypior Sebastian+++++-5 2 2 5 
Wiśniewski Piotr++++++-2 brak 2 2 5 
Żbikowski Bartosz+++++-+5 3,5 3 5 4,5 

StudentObecnośćOcenyPunkty
Bald Karolina+++++++4 4 2 2 
Czerwiński Sławomir+++++++4 5 
Dąbrowski Bartosz+++++++4 5 
Gałka Michał++++-++3 3 
Kielanowski Michał+++++++4 3 
Lisiewicz Maciej+++++++2 4,5 2 
Majewski Rafał+++++++4 3 
Stępień Piotr+++++++5 2 4,5 2 
Tokarczyk Zbigniew+++++++3 3 
Witaszek Łukasz+++++++4,5 4 2 2 

Terminarz
Zajęcia Opis
1-4 Budowa programu. Typy i zmienne. Instrukcje sterujące: warunki i pętle. Pojęcie funkcji
5 Program I Napisanie 'w warunkach kontrolowanej samodzielności' programu patrz wymagania
6-8 Tabela. Wskaźnik, referencja. Dynamiczny przydział pamięci. Strowanie z klawiatury. Pliki.
8 Budowa smoka Ogłoszenie konkursu
9 Program II Napisanie 'w warunkach kontrolowanej samodzielności' programu patrz wymagania
10-12 Struktury, unie. Operatory. Strumienie i inne ciekawostki.
do 12 Program III projekt -każda grupa zgłasza propozycje programu III na zaliczenie patrz wymagania
13 Wielkie zawody Smoków szczegóły
13-14 Program III zaliczenie patrz wymagania
Z uwagi na zainstalowane w pracowni oprogramowanie pracować będziemy z Visual Studio 6.0.

Program I
->Zadanie: napisać program rozwiązujący określone proste zadanie patrz przykładowe zadania
->Zakres: Do wykonania zadania niezbędna będzie umiejętność napisania i skompilowania programu w C. Student powinien ponadto wykazać się umiejętnością wykorzystania instrukcji sterujących (warunki, pętle) do rozwiązania prostego problemu.
Bardzo przydatna może okazać się znajomość kilku podstawowych funkcji patrz opis....
W czasie kolokwium wolno korzystać z: notatek z wykładu, podręczników, MSDN'a.
W czasie kolokwium nie wolno korzystać z: pomocy kolegów z poza grupy (tej dwuosobowej:), w szczególności rozmawiać, IRC-ować, GG-ować itp.
->Czas: 60 min
->Ocena: do zaliczenia niezbędne jest zaproponwanie odpowiedniego algorytmu i zaimplementowanie go z użyciem języka C. Warunkiem koniecznym do zaliczenia jest zrozumienie postawionego w zadaniu problemu i opracowanie (np. w postaci schematu blokowego) algorytmu rozwiazania tego problemu.
4 przysługuje studentom, którzy stworzą algorytm i napiszą program - poprawnie rozwiązujacy problem
5 wpisuję tym którzy rozwiążą problem w sposób zbliżony do optymalego, lub stworzą z innego powodu 'piękny' kod *

Program II
->Zadanie: napisać program rozwiązujący określone proste zadanie patrz przykładowe zadania
->Zakres:Zakres do zadania 1 oraz umiejętne wykorzystanie funkcji, tablic i wskaźników. Zdolność dynamicznego zarządznia pamięcią, obsługa klawiatury. Niezbędna będzie także umiejętność wczytywania i zapisu danych z/do pliku.
->Czas: 60 min
->Ocena:j.w.


Program III
->Zadanie: zaproponować (najpóźniej do 12 zajęć) i napisać program w C. patrz przykładowe zadania
Zaproponowane programy muszą być unikalne (każda grupa pisze inny program), nie mogą to być także programy z przykładów.
->Wymagania: program musi być praktycznie użyteczny (czemuś służyć :)
posiadać graficzny interfejs
być przyjazny użytkowanikowi - opisy, pomoc, ergonomia
sterowany powinien być z klawiatury, ale może obsługiwać np. mysz
przechowywać dane konfiguracyjne w osobnym pliku danych
->Czas: do 14 zajęć
->Ocena:j.w.


Smoki
Konkurs na najlepszego smoka ogłoszony zostanie na 5 zajęciach.
Dobry Smok to okazja na 'łatwą piątkę'.

Materiały
Na razie dwie pozycje...
Symfonia C++ Jerzy Grębosz Tom 1, Kraków 1993
Wgłąb języka C++ Andrzej Sapek, Helion Gliwice 1993

Zaliczenie przedmiotu
Do zaliczenia niezbędne jest stworzenie min jednego smoka :).
Podstawą zaliczenia są 3 oceny cząstkowe za 3 programy. Oceny te są równoważne. Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych.
W konkursie Smoków można zdobyć dodatkowe piątki! (równoważne z ocenami za programy)
Dodatko prowadzący zastrzega sobie prawo podniesienia oceny końcowej studentom aktywnym w czasie zajęć!


* jedyną osobą władną ocenić piękno w tym przypadku jest prowadzący, jego obowiązkiem jest uzasadnić ocenę, od jego oceny nie ma odwołania

 

Konsultacje  

Ważne info:
Koło algorytmiczne
spotkania w PON o 12.00h sala sanów

Ważne info:
Zawody algorytmiczne
już 28 października 2005 - jedź z nami!

Chcę otrzymywać newsy:
Podaj swój mail:

 

 


student site & engine by DONE

 

wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
 

 

DONE