student
   

Komunikacja człowiek-maszyna

ostatnia aktualizacja: 2005.09.28
Obecności i oceny

Terminarz
Zajęcia Opis
1 Podstawy XML - wprowadzenie
2 Łączenie XML z CSS
3 Oddanie zadania 0 (plan strony "O mnie")
Oddanie zadania 1 (XML+CSS)
4 Walidowanie XML: DTD i XML Schema
5 Oddanie zadania 2 (DTD i XML Schema)
6 Transformacje XSLT
7 Transformacje XSLT
8 Oddanie zadania 3 (XSLT)
9 Grafika i multimedia w XML
10 Oddanie zadania 4 (SVG)
10-14 Wykonanie projektu strony "O Mnie" XML+Flash+WS+Inne
11-14 Oddanie zadania 5 - strony "O Mnie"


Zaliczenie przedmiotu
Zaliczenie otrzymuje się na podstawie 5 ocen cząstkowych za 5 kolejnych zadań. Zadania mają różną wagę: zadania od 1 do 4 stanowią 12,5% każde, a zadanie 5 stanowi 50% oceny końcowej.
Każde zadanie ma ustalomny termin oddania w harmonogramie powyżej - spóŸnienie o jeden tydzień powoduje obniżenie oceny o 1 stopień.
Ocena zostaje podniesiona o 1 stopień jeżeli w trakcie trwania semestru student ukończy kurs XML na stronach Microsoftu. Szczegółowe warunki/wymagania zaliczania zadań:
przy każdym ćwiczeniu wymagane jest aby student umiał się sprawnie posługiwać daną technologią(praktyka) oraz odpowiadać na pytania z nią związane (teoria):

Zadanie 1 Przygotować plik XML z przykładowymi danymi oraz wyświetlić go przejrzyśie formatując za pomocą CSS.
 • XML powinien mieć min 50 rekordów
 • rekordy powinny być różnego typu - nie może to być kopia 50x tej samej struktury
 • rekordy powinny mieć różną budowę wewnętrzną - pewne gałęzie występujace wielekrotnie lub obcionalnie
 • min 5 poziomów zagłębienia od korzenia do najdalszego liścia
 • CSS zastosuj: różne sposoby formatowania bloków
 • CSS zastosuj: opisy tekstów jako bloków - ramki marginesy

Zadanie 2 - SVG
Przygotować prezentację w SVG
 • ocena 3 - statyczne SVG - obrazek przezentujący możliwości tworzenia grafiiki wektorowej poprzez XML - konieczności wykorzytania, podstawowych figur oraz wielokąta oraz gradientu oraz filtrów
 • ocena 4 - animacje SVG - pokazać kilka różnych rodzajów animacji (animacja położenia, kształtu oraz własności (np. koloru, gradienu lub przezroczystości)) - np. animowana karta świąteczna, baner reklamowy itp
 • ocena 5 - interakcja SVG - reakcja na zdarzenia - obługa myszki - połączenie SVG z JS - np. prosta gra internetowa (kontrola stanu gry, zliczanie punków)

Zadanie 3 -DTD, XML Przygotować pliki DTD i XML Schema opisujące plik XML z zadania 1
 • pliki XML musi być walidowany zewnętrzym walidatorem np.: Xerces'em
 • ocena 3 za poprawane DTD
 • 4 za poprawny XML Schema oraz DTD
 • 5 za pokazanie w swoim XML Schema takich cudów których w żaden sposób nie da się osiągnąć z DTD

Zadanie 4 - XSLT
Przygotować transformacje dla pliku XML z zadania 1 konwertującą go do pliku HTML(TXT) i XML(SVG).
 • ocena 3 za poprawaną transformatę do HTML - przy czym HTML powinien być formatowany przez CSS
 • ocena 4 za poprawaną transformatę do XML - należy pokazać takie możliwości transformacji, których nie ma CSS w szczególności sortowanie danych, filtrowanie (pokazywanie tylko encji spełniających określone warunki), wyróżnianie (prezenatacja danych spełaniających określone warunki w inny sposób niż pozostałe), prezentacja atrybutów
 • ocena 5 - dodatkowo należy wykonać operacje arytmetyczne na wartościach tagów - np. podsumowania kolumn w grupach, wylicznie średniej itp.

Zadanie 5 - Strona "O Mnie"
Wykonać witrynę internetową "O mnie" z wykorzystaniem poznanych technologii XML i technologii okołoXMLowych. Strona nie musi być w całości XMLowa. Strona powinna speałniac wymagania zawarte w projekcje z zadania 0.
Aby za stronę otrzymać oceną 4 lub wyższą należy dodatkowo wykorzystać (jedno z poniższych):
 • XML we Flash i ActionScript
 • XML w WebServices.NET lub Mono
 • XML w Java

Materiały i Linki


 

Konsultacje  

Ważne info:
Koło algorytmiczne
spotkania w PON o 12.00h sala sanów

Ważne info:
Zawody algorytmiczne
już 28 października 2005 - jedź z nami!

Chcę otrzymywać newsy:
Podaj swój mail:

 

 


student site & engine by DONE

 

wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
 

 

DONE