student
   

Projektowanie baz danych

ostatnia aktualizacja: 2002.10.14


Dobry przykład !
Przykładowa baza Accessa Hurtownia
Przykładowa baza Accessa Stud
Obecności i oceny
StudentObecnośćOcenyPunkty
Brewka Rafał 2+++++
Dębski Grzegorz 2+++++
Frankowski Łukasz 2+++-+
Gralak Karol+++-+
Jaros Robert 2+++-+
Kosiec Kamil+++++
Małolepszy Maciej+++++
Milczarek Ewa+++++
Miążek Hubert--+++
Piliszek Mariusz 2+++-+
Sordyl Rafał 2++
Łopatka Arkadiusz+++++

Terminarz
Zajęcia Opis
1-4 Podstawy projektowania baz danych. Pojęcia: baza danych, tabela, relacja, klucz. Podstawy języka SQL
do 3 Zgłoszenie tematu do projektu 1
4 Projekt I - Postawienie problemu -każda grupa przynosi projekt systemu patrz wymagania
5 Projektu I - Ocena rozwiązań Dyskusja nad wybranymi elementami zaproponowanych rozwiązań
6-9 Wgłąb MS ACCESS. Środowisko Access'a. Formularze, raporty, zaawansowane kwerendy, podstawy VB.
do 7 Projekt II - propozycja tematu
9 Projekt II - Postawienie problemu -każda grupa przynosi projekt systemu patrz wymagania
10-13 Projekt II - Realizacja każda grupa w tym czasie odbywa min 3 sesje indywidualne sesje z prowadzącym.
13-14 Projekt II - Ocena

Projekt I - Wymagania
Do 3 zajęć każda grupa ma za zadanie zgłosić propozycję tematu, tematy muszą być unikalne w grupie. Na 4 zajęcia każda grupa ma za zadanie przynieść w formie papierowej i elektronicznej projekt systemu.
Projekt powinien obrazować rzeczywisty niewielki system informatyczny. Im bardziej związany z rzeczywistością tym lepiej!

Projekt powinien składać się z:
 • Tematu - dwa zdania czego projekt dotyczy - 'Co to za system?'
 • Założeń - lista około 60 założeń, wypunktowanie - wymagań użytkowanika
 • Opisu tabel - system powieniem składać się z około 10-20 tabel
  • Pola - nazwa, typ, dodatkowe wymagania, opis
  • Klucze - parametry, opis
  • Relacja - parametry, opis
Forma projektu:
 • Plik tekstowy zawierający temat, założenia i opisy
 • Schemat - wykonany w dowolnym edytorze schematów (rysowaczce), w dowolnej metodyce - jednak jasno określonej przez członków grupy (nie może to być jednak Word, Excel itp.)
Ocena:
Podstawą zaliczenia (otrzymania oceny pozytywnej) jest wypełnienie wszystkich wymagań oraz znajomość podstawowych pojęć: baza danych (i jej rodzaje), tabela, relacja (i jej rodzaje), klucz (główny, obcy).
Ocena 4 przysługuje studentom, którzy przedstawią projekt bez rażących wad, terminowo, oraz posiadają świadomość swojego dzieła (jest to ich własny projekt) i potrafią wprowadzać 'na bieżąca' drobne poprawki do projektu.
Ocena 5 należy się studentom, którzy spełniają wymagania na ocenę 4 bez błędów projektowych, zaproponowali 'oryginalny' system i z łatwością mogą go przebudowywać 'w locie' (na życzenie klietna).
! Ocena jest jednak obniżana o 0,5 za każdy tydzień zwłoki, nie więcej niż do oceny 3.

Projekt II - Wymagania
Do 7 zajęć zgłaszamy propozycje tematów
Na 9 zajęcia każda grupa ma za zadanie przynieść w formie papierowej i elektronicznej projekt systemu. Zgodnie z opisem w pierwszmym projekcie
Na zajęciach 10-13 zajmiemy się tworzeniem systemu w oparciu o MS ACCESS systemu. Aplikacja powinna:
 • Być napisana w MS ACCESS - użycie innych narzędzi możliwe po konsultacji z prowadzącym
 • Standardowo uruchamiać się jako aplikcja Access (nie jako edytor tabel)
 • Implementować w całości Projekt II
 • Zachowywać integralność bazy
 • Być przyjazna użytkownikowi
 • Zawierać dotatkowe elementy: subformularze, lookup'y, maski pól, makra (min 1 z każdego rodzaju)
Ocena: za wykonanie drugiego projektu każdy student otrzymuje dwie oceny cząstkowe.
 • Projekt - w skład oceny za projekt wchodzi wszystko to co w projekcje I oraz logika aplikacji i projekty podstawowych formularzy i raportów
 • Implementacja
  • Poprawność działania aplikacji - zgodność z założeniami
  • Zachowanie integralności bazy
  • Ergonomia i estetyka wykonania


Materiały
Bazy danych w architekturze klient/serwer Ken Henderrson, Borland Press & Robomatic 1998 pobierz

Zaliczenie przedmiotu
Podstawą zaliczenia są 3 oceny cząstkowe (1 za Projekt I i 2 za Projekt II). Oceny te są równoważne. Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych.
Dodatko prowadzący zastrzega sobie prawo podniesienia oceny końcowej studentom aktywnym w czasie zajęć!
 

Konsultacje  

Ważne info:
Koło algorytmiczne
spotkania w PON o 12.00h sala sanów

Ważne info:
Zawody algorytmiczne
już 28 października 2005 - jedź z nami!

Chcę otrzymywać newsy:
Podaj swój mail:

 

 


student site & engine by DONE

 

wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
 

 

DONE