student
   

Programy narzędziowe w bazach danych

ostatnia aktualizacja: 2002.10.14


Jak założyć własną bazę MySQL

Dobry przykład !
Przykładowa baza Accessa Hurtownia
Przykładowa baza Accessa Stud
Obecności i oceny
StudentObecnośćOcenyPunkty
Drobnik Krzysztof 2++++-
Guzek Maciej 2-++++
Hajdas Damian---++
Jaśkiewicz Piotr+++++
Klimczak Tomasz+++++
Kulasek Adrian+++++
Lewandowski Marcin+++++
Nowicki Marcin+++++
Olibrowski Krzysztof++++-
Pankiewicz Rafał+++++
Sabat Rafał-++++
Smolarek Michał 2+++++
Sońta Marek-+++-
Sławuta Marcin-++++
Ścibiorek Łukasz++++-

Terminarz
Zajęcia Opis
1-2 Podstawy HTML
3-5 Podstawy projektowania baz danych. Pojęcia: baza danych, tabela, relacja, klucz., przykładowe projekty
do 6 Projekt - Zgłoszenie projektu -każda grupa przynosi projekt systemu patrz wymagania
7 Projektu - Ocena rozwiązań
6-7 Język SQL w MySQL - Posdstawy PHP - łšczenie z bazš danych
8 Test MySQL patrz wymagania
do 9-10 Projektowanie bazy i aplikacji bazodanowej
11 Test wiedzy patrz wymagania
11-13 Projekt - Realizacja każda grupa w tym czasie odbywa min 2 sesje indywidualne sesje z prowadzącym.
13-14 Projekt - Ocena

Test SQL
Test polegający na układaniu zapytań 'SELECT' do bazy MySQL
Ocena: dla osób, które przejdą przez wszystkie poziomy trudnosci przwidziana jest 5. Inne oceny nie będš wystawiane :) konieczne jest jednak zaliczenie testu czyli przejscie dwóch podstawowych poziomów trudnosci

Test Wiedzy
Test polegający na poszukiwaniu Grala w labiryncie pytań:)
Ocena: dla osób, które zdobędą Grala przwidziana jest 5. Inne oceny nie będš wystawiane :) konieczne jest jednak zaliczenie testu czyli zdobycie min 30 punktów
Projekt
Do 6 zajęć każda grupa ma za zadanie zgłosić propozycję tematu, oraz przedstawić projekt bazy danych. Tematy muszą być unikalne w grupie. Na 7 zajęcia każda grupa ma za zadanie przynieść w formie papierowej i elektronicznej projekt systemu.
Projekt powinien obrazować rzeczywisty niewielki system informatyczny. Im bardziej związany z rzeczywistością tym lepiej!

Projekt powinien składać się z:
 • Tematu - dwa zdania czego projekt dotyczy - 'Co to za system?'
 • Założeń - lista około 60 założeń, wypunktowanie - wymagań użytkowanika
 • Opisu tabel - system powieniem składać się z około 10-20 tabel
  • Pola - nazwa, typ, dodatkowe wymagania, opis
  • Klucze - parametry, opis
  • Relacja - parametry, opis
Forma projektu:
 • Plik tekstowy zawierający temat, założenia i opisy
 • Schemat - wykonany w dowolnym edytorze schematów (rysowaczce), w dowolnej metodyce - jednak jasno określonej przez członków grupy (nie może to być jednak Word, Excel itp.)
Ocena za projekt:
Podstawą zaliczenia (otrzymania oceny pozytywnej) jest wypełnienie wszystkich wymagań oraz znajomość podstawowych pojęć: baza danych (i jej rodzaje), tabela, relacja (i jej rodzaje), klucz (główny, obcy).
Ocena 4 przysługuje studentom, którzy przedstawią projekt bez rażących wad, terminowo, oraz posiadają świadomość swojego dzieła (jest to ich własny projekt) i potrafią wprowadzać 'na bieżąca' drobne poprawki do projektu.
Ocena 5 należy się studentom, którzy spełniają wymagania na ocenę 4 bez błędów projektowych, zaproponowali 'oryginalny' system i z łatwością mogą go przebudowywać 'w locie' (na życzenie klietna).
! Ocena jest jednak obniżana o 0,5 za każdy tydzień zwłoki, nie więcej niż do oceny 3.
Ocena za aplikację:
Poczšwszy od 11 zajęć realizujemy projekt - tworzšc aplikację. Aplikacja powinna:
 • Być napisana w PHP+MySQL - użycie innych narzędzi możliwe po konsultacji z prowadzącym
 • Standardowo uruchamiać się jako aplikcja internetowa
 • Implementować w całości Projekt
 • Zachowywać integralność bazy
 • Być przyjazna użytkownikowi
Podstawą zaliczenia (otrzymania oceny pozytywnej) jest spworzenie apolikacji internetowej umożliwiacej podstawowš edycję wszystkich danych przwidzianych projektem.
Ocena 4 przysługuje studentom, którzy przedstawią projekt bez rażących wad, terminowo, oraz posiadają świadomość swojego dzieła (jest to ich własny projekt) i potrafią wprowadzać 'na bieżąca' drobne poprawki do aplikacji.
Ocena 5 należy się studentom, którzy spełniają wymagania na ocenę 4 bez błędów projektowych, zaproponowali 'oryginalny' system i przyjazny dla użytkownika interfejs


Materiały
Bazy danych w architekturze klient/serwer Ken Henderrson, Borland Press & Robomatic 1998 pobierz

Zaliczenie przedmiotu
Podstawą zaliczenia są 2 oceny cząstkowe (1 za Projekt i za jego realizację). Oceny te są równoważne. Ocena końcowa jest średnią ocen cząstkowych.
Oceny za testy sš doliczane jako równoważne do ocen za projekt.
Dodatko prowadzący zastrzega sobie prawo podniesienia oceny końcowej studentom aktywnym w czasie zajęć!
 

Konsultacje  

Ważne info:
Koło algorytmiczne
spotkania w PON o 12.00h sala sanów

Ważne info:
Zawody algorytmiczne
już 28 października 2005 - jedź z nami!

Chcę otrzymywać newsy:
Podaj swój mail:

 

 


student site & engine by DONE

 

wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
 

 

DONE