student
   

Systemy informacyjne i bazy wiedzy

ostatnia aktualizacja: 2002.10.15

Obecności i oceny
Terminarz
Zajęcia Opis
1-2 Podstawowe pojęcia SI
do 3 Zgłoszenie tematu SI patrz wymagania
3 Zbiory przybliżone
4-5 Opis SI, uwszczegółowienie, wybór rodzajów...
do 5 Edytor systemu SI patrz wymagania
6-7 Język zapytań
do 8 Opis języka patrz wymagania
do 10 Interface do wprowadzania zapytań
do 14 Oddanie SI patrz wymagania

Edytor
->Zadanie: Napisać edytor SI, umożliwiający edycję obiektów oraz artybutów (ich dziedzin)
->Zakres:Znajomość pojęć z zakresu tworzenia SI
->Termin oddania 5 zajęcia
->Ocena: do zaliczenia niezbędne jest stworzenie edytora SI z możliwością wczytania sytemu z zew zródła (plik tekstowy, plik binarny, baza danych)
4 przysługuje studentom, którzy wyposarzą system w możliwość edycji obiektów (dodawanie, modyfikacja, usuwanie)
5 SI z możliwością edycji atrybutów.

System informacyjny
->Zadanie: Stoworzyć, przy pomocy dowolnego (zgłoszonego wcześniej narzędzia) SI z możliwością jego edycji, przegladania zawatrych w nim informacji oraz zadawania zapytań w zdefiniowanym wcześniej języku. Zoptymalizowanie SI pod kontem dziedziny problemu - rodzaju przechowywanych danych oraz oraz zapytań.
->Wymagania: Znajomość podstawowych zagadnień z dziedziny SI, sposoby optymalicaji SI.
->Czas: do 14 zajęć
->Ocena: do zaliczenie konieczne jest stworzenie SI z możliwością przegladania zawartości systemu oraz intrefejsem do wprowadzania pytań i prezentacji odpowiedzi
4 j.w. oraz poprawną realizację 3 rodzajów zapytań w powyższym interfejsie.
5 przysługuje systemom dobrze zoptymalizowanym pod kontem dziedziny problemu i funkcjonalnymm, ciekawym językiem zapytań.

Zaliczenie przedmiotu
Podstawą zaliczenia są 3 oceny cząstkowe. Oceny te nie są równoważne: edytor (25%), system/optymalizacja(25%), język(50%) Ocena końcowa jest średnią ważoną ocen cząstkowych.
Spóźnienie w oddaniu pracy lub zgłoszeniu projektu(w tym także gadżtu) odniża ocenę o 0,5 za każdy tydzień zwłoki, nie bardziej jednak niż do poziomu 3. Dodatko prowadzący zastrzega sobie prawo podniesienia oceny końcowej studentom aktywnym w czasie zajęć, bądź oddającym piękne systemy*!


* jedyną osobą władną ocenić piękno w tym przypadku jest prowadzący, jego obowiązkiem jest uzasadnić ocenę, od jego oceny nie ma odwołania

 

Konsultacje  

Ważne info:
Koło algorytmiczne
spotkania w PON o 12.00h sala sanów

Ważne info:
Zawody algorytmiczne
już 28 października 2005 - jedź z nami!

Chcę otrzymywać newsy:
Podaj swój mail:

 

 


student site & engine by DONE

 

wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
 

 

DONE