student
   

Inżynieria oprogramowania I

ostatnia aktualizacja: 2005.02.23

Obecności i oceny
StudentObecnośćOcenyPunkty

StudentObecnośćOcenyPunkty
Bartczak Tomasz++1
Derewęda Magdalena++1
Dudaek Katarzyna++1
Horodniczy Lukasz++1
Kowalska Karolina++1
Kowalski Mateusz++1
Koziorowski Pawel++1
Kuchta Rafal++1
Marczewska Małgorzata++1
Niemirski MichaB++1
Skonieczka Sławomir++1
Stebelski Lukasz++1
Stpniak Jakub++1
Szkup Anna++1
Wieczorek Krzysztof++1
Łaciak Sebastian++1

StudentObecnośćOcenyPunkty

StudentObecnośćOcenyPunkty


Cel zajęć
Laboratorium prowadzone jest w ramach wykładu dr inż. Adama Niewiadomskiego. Ich celem jest doskonalenie umiejętności programowania i projektowania obiektowego (obowiązuje język Java). Uczestnicy mają również nabyć umiejętności w tworzeniu w tym języku zarówno zwykłych aplikacji konsolowych, jak i w programowaniu zdarzeniowym przy tworzeniu aplikacji okienkowych oraz apletów.

Przykład do przećwiczenia pracy z Subversion można znaleźć tutaj.

Forma zaliczenia i wymagania
Uczestnicy laboratorium na zajęciach będą pracować w grupach dwuosobowych choć każda z osób będzie oceniana indywidualnie. Na każdych zajęciach grupa będzie otrzymywać do napisania w ich trakcie prosty program. Za każdy taki napisany do końca i poprawny program każdy z członków grupy może uzyskać plusa. Ponadto w trakcje laboratoriów należy oddać indywidualnie 1 aplikacje oraz zaliczyć dwa kolokwia. Plusy z zadań wykonywanych na zajęciach dają ułatwienia w trakcie zaliczania kolokwiów (a więc warto o nie walczyć!). Na koniec każdych zajęć prowadzący bedzie podawał z jakiego materiału należy się przygotować na następny tydzień.

Harmonogram zajęć
Zajęcia Opis
1 Wprowadzenie i zapoznanie się z językiem Java, środowiskiem uruchomieniowym (JDK 1.4.2 lub 1.5.0) oraz środowiskiem programistycznym (JCreator LE, choć dopuszczalne sa i inne takie jak NetBeans czy Eclipse). Pierwszy program konsolowy.
2 Drugi program konsolowy
3 Trzeci program konsolowy
4 Czwarty program konsolowy
5 Piąty program konsolowy.
6 I kolokwium zaliczeniowe (prosty program konsolowy).
7 Pierwszy program okienkowy/aplet.
8 Drugi program okienkowy/aplet.
Termin zgłaszania tematu aplikacji.
9 Trzeci program okienkowy/aplet.
10 Czwarty program okienkowy/aplet.
11 Piąty program okienkowy/aplet.
12 II kolokwium zaliczeniowe (prosty program okienkowy/aplet).
13-14 Oddawanie aplikacji
15 Uzyskanie zaliczeń i zajęcia rezerwowe
 • Podczas zajęć można będzie korzystać ze wszystkich przyniesionych ze sobą materiałów! Nie wolno natomiast korzystać z pomocy koleżnek i kolegów (zarówno tych obecnych cieleśnie jak i przez róznego rodzaju komunikatory internetowe :))!
 • Zadania, które będzie miała wykonać grupa w trakcie zajęć należy zgłosić prowadzącemu w podanym terminie i uzyskać kaceptacje prowadzącego

  Sposób oceniania
 • Aplikacje należy oddawać w terminie, gdyż każde opóźnienie (chyba, że jest oczywiście usprawiedliwione) oddania aplikacji zmniejsza maksymalną możliwą do uzyskania z niego ocenę o 1 (przy czym ocena ta nie może spaść poniżej 3 ze wzlędu na opóźnienie chyba, że minie miesiąc od terminu oddania, wówczas zadanie jest niezaliczone). Gdy aplikacja zostaje odrzucona grupa może ją poprawić na następnych zajęciach, przy czym aplikacja jest tak oceniana jakby była opóźniona (najlepiej więc oddawać wszystko pożądnie zrobione i w terminie).
 • Zasady powyższe dotyczą takze terminowego zgłaszania tematów aplikacji.
 • Prowadzący laboratorium zastrzega sobie możliwość zmiany oceny o 1 w górę (w stosunku do oceny wychodzącej ze średniej) w zależności od pracy studenta w trakcie laboratorium (przy czym zmianę taką musi umotywować).
 • Przyłapanie kogoś na próbie oddania nieswojego programu jak i ściąganiu na kolokwium będzie wiązało się z natychmiastowym niezaliczeniem laboratorium.
 • Podstawą oceny końcowej będzie średnia arytmetyczna z 3 uzyskanych ocen za aplikacje i kolokwia. Aby zaliczyć laboratorium należy zaliczyć wszystkie aplikacje i kolokwia na ocenę minimum 3. Osoba, która niezaliczy aplikacji lub kolokwium ma prawo do jednej poprawy w ciągu semestru oraz do jednego rozbójnika na koniec semestru (i są to wszystkie dostępne formy poprawy!).
 • Pomimo pracy w grupach każda osoba musi się wykazać znajomością aplikacji i każda będzie oceniana osobno! Rozliczanie zaliczeń i plusów na zajęciach będzie sie się odbywać (jeśli warunki na to pozwolą) przy wykorzystaniu Subversion (http://serce.ics.p.lodz.pl) (szczegóły podadzą prowadzący na zajęciach).
 • Wpływ plusów za zadania rozwiązywane w trakcje zajęć:
  Zadania rozwiązywane są w 2 seriach po 5 zadań. Aby móc podejść do kolokwium po każdej serii należy mieć min 2 rozwiązane zadania - dwa plusy. Dodatkowo 4 plusy podnoszą ocenę z kolokwium o 1/2 stopnia. 5 plusów podnosi ocenę o 1.

  Można uzyskiwać dodatkowe plusy za aktywność i rzetelną pracę na zajęciach!

  Uwagi dodatkowe
 • Można mieć dwie nieuzasadnione nieobecności na zajęciach podczas semestru. Każde inne powinny być usprawiedliwione przez lekarza z odpowiednim wpisem w książecce zdrowia.
 • Choroba jednej osoby z grupy nie zwalnia drugiej z prac.
 • Program powinien zostać oddany w postaci źródłowej i wynikowej.
 • Przy ocenie programu nie będzie brany pod uwagę jego wygląd lecz zawartość merytoryczna.
 • Oddawanie dobrych aplikacji w terminach wcześniejszych niż podane jest oczywiście mile widziane (lepiej sobie nie zostawiać wszystkiego na ostatnia chwilę, gdyż laboratorium powinno być zaliczone przed sesją).
 • Materiały pomocnicze
  Każdy uczestnik zajęć dostanie do skopiowania płytę z materiałami niezbędnymi do pracy na laboratorium. Na płycie tej znajduje się m.in. środowisko JDK 1.4.2, IDE JCreator LE 2.5, dokumentacja Javy oraz zestaw przykładów i krusów do nauki programowania w Javie.

  Literatura
 • Eckel B., Thinking in Java.
 • Arnold K., Gosling J., Java.
 • Booch G., Rumbaugh J., Jacobson I., UML - przewodnik użytkownika.

  Przydatne adresy internetowe
 • http://java.sun.com
 • http://www.jcreator.com

  Na podstwie materiałów mgr inż. A. Tomczyka
 •  

  Konsultacje  

  Ważne info:
  Koło algorytmiczne
  spotkania w PON o 12.00h sala sanów

  Ważne info:
  Zawody algorytmiczne
  już 28 października 2005 - jedź z nami!

  Chcę otrzymywać newsy:
  Podaj swój mail:

   

   


  student site & engine by DONE

   

  wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
   

   

  DONE