student
   

Systemy przetwarzania danych

ostatnia aktualizacja: 2002.03.26
Obecności i oceny
StudentObecnośćOcenyPunkty
Bęben Szymon+++++++
Dominiak Henryk+-++-+-
Drobnik Krzysztof++++++-
Dymek Mateusz++-+++-
Guzek Maciej+--++++
Jędrys Rafał+++++++
Lewandowski Emil++++5 5 
Skowron Arkadiusz++-+--+
Smolarek Michał++++++-
Wojajczyk Jakub+-++-++
Ścibiorek Łukasz++-+++-5 3 

Terminarz
Zajęcia Opis
1-4 Podstawowe pojęcia:baza, tabela, relacja. Zadania problemowe - modelowanie prostych baz.
do 4 Zgłaszanie projektów Każda grupa powinna zgosić przygotowany w poprzednim semestrze projekt do weryfikacji. W czasie konsultacji prowadzący wskazuje ewentulane niedociagnięcia do poprawki oraz określa zakres projektu do realizacji.
5 Projekt zatwierdzamy ostateczene wersje projektów do realizacji patrz wymagania
Podstawy projektowania aplikacji
5-6 Krótki kurs pratycznego zastosowania SQL.
7 SQL Test Kolokwium on-line 'w warunkach kontrolowanej samodzielności'. patrz szcegóły
8-14 Realizacja pod 'czujnym okiem prowadzącego projektu'. Każda grupa w tym czasie odbywa min 3 sesje indywidualne sesje z prowadzącym.
do 14 Oddanie Programu patrz wymagania
Z uwagi na zainstalowane w pracowni oprogramowanie pracować będziemy z MS Access 97

Projekt
->Zadanie: Do 4 zajęć należy zgłosić projet systemu do realizacji. Obowiązują projekty oddane w ubiegłym semestrze, jednak zweryfikowane przez prowadzącego.
Na piątych zajęciach ostatecznie zatwierdzamy projekty!
->Wymagania: Projekt powinien zawierać min:
  • Temat, wymagania użytkownika, założenia
  • Schemat bazy danych - opisy tabel, relacji, kluczy
  • Projekt aplikacji - dodatkowe wymagania do aplikacji, schemat obrazujący nawigację w aplikacji, prawa dostępu

->Ocena: Do zaliczenia wymagane jest oddanie projektu spełanijącego wszystkie powyższe wymagania oraz znajomość podstawowych pojęć: baza danych, tabela, relacja, klucz.
4 otrzymają studenci, których projekt nie będzie zawierał 'dyskwalifikujących błędów', studenci posiadający świadomość swojego dzieła (jest to ich własny projekt) i potrafiący wprowadzać 'na bieżąca' drobne poprawki do projektu.
5 wpisuję tym którzy przedstawią projekt bez błędów projektowych, zaproponowali 'oryginalny' system i z łatwością mogą go przebudowywać 'w locie' (na życzenie klietna) lub stworzyli 'piękny' model z innego powodu*.
! Ocena jest jednak obniżana o 0,5 za każdy tydzień zwłoki (po 5 zajeciach), nie więcej niż do oceny 3.

Test SQL
->Zadanie: Rozwiązać test polegający na układaniu odpowiednich zapytań SQL
->Zakres: Znajomość języka DML SQL w szczególności polecenia SELECT (klauzule FROM, WHERE, GROUP, HAVING, ORDER), złączenia, pytania zagnieżdżone, funkcje agregujace.
->Czas: 60 min.
->Ocena: Do zaliczenia wymagane jest rozwiązanie połowy zadań.


Program
->Zadanie: Napisać aplikację w MS Acccess realizujacą zatwierdzony projekt.
->Czas: do 14 zajęć
->Ocena: Za wykonany program wystawione będą dwie oceny cząstkowe: za bazę danych i za aplikacje
Baza danych: do zaliczenia niezbędne jest przeniesienie w środowisko Access'a wszystkich tabel, relacji i kluczy z projektu oraz stworzenie podstawowych zapytań SQL wymaganych projektem.
4 otrzymują studenci, którzy dodatkowo zapewnili zachowanie integralności bazy.
5 należy się studentom, których baza jest 'nie do zdarcia' - poprawnie obsługują sytuacje wyjątkowe, a dostęp użytkownika do trybu projektu tabel został ograniczony.
Aplikacja: do zaliczenia niezbęde jest stworzenie aplikacji z użyciem Accessa: wejście bezpośrednio w tryb aplikacji, menu wstępne, możliwość edycji wszystkich przewidzianych do edycji tabel.
4 Aplikacja oparta na własnym wspólnym szablonie - prostota obsługi osiągnięta poprzez zastosowanie jednolitego interfejsu.
5 za aplikacje dogłębnie przemyślane, w których użytkownik ma wszystko co potrzebuje w danej chwili pod ręką (i nic więcej). Przemyślany, czytelny interfejs. Prostota obsługi, system pomocy.


Materiały
Bazy danych w architekturze klient/serwer Ken Henderrson, Borland Press & Robomatic 1998 pobierz


Zaliczenie przedmiotu
Do zaliczenia przedmiotu konieczne jest zaliczenie testu SQL.
Ocena końcowa jest średnią z 3 ocen cząstkowych (1 za projekt i 2 za program).
Dodatko prowadzący zastrzega sobie prawo podniesienia oceny końcowej studentom aktywnym w czasie zajęć!


* jedyną osobą władną ocenić piękno w tym przypadku jest prowadzący, jego obowiązkiem jest uzasadnić ocenę, od jego oceny nie ma odwołania

 

Konsultacje  

Ważne info:
Koło algorytmiczne
spotkania w PON o 12.00h sala sanów

Ważne info:
Zawody algorytmiczne
już 28 października 2005 - jedź z nami!

Chcę otrzymywać newsy:
Podaj swój mail:

 

 


student site & engine by DONE

 

wszelkie pytania proszę kierować pod adres r.papis@done.pl
 

 

DONE